Natuurblog 10 mei 2021

Graag neem ik in dit blog de gelegenheid, nog eens terug te komen op mijn blog met observaties en gedachten bij een weidevogelbeheerbord welke ik langs de Zalkerveerweg, net buiten Westenholte (Zwolle) zag staan, enkele weken geleden.

Ik mailde mijn blog naar het Agrarische Vereniging Camperland en het Agrarische Natuurbeheer Collectief Noord West Overijssel en ik kreeg vrij snel een telefoontje van Freddie Aalbers van laatstgenoemde collectief. Ik trof hem nogal in mineur aan. ‘Had ons nu even gebeld voordat je zo’n blog schreef’. Alhoewel hij veel wat ik hier in stelde, onderschreef.

Hoe zit het nu ? Het blijkt dat met de boer/eigenaar van dit stuk grond een zogeheten zesjaarcontract is afgesloten voor weidevogelbeheer, welke zijn zesde en laatste jaar is in gegaan. Dan is het al opmerkelijk dat er pas in het zesde jaar zo’n bord wordt geplaatst. Het geld was nu op, en volgend jaar zou worden bekeken wie er voor een eventueel (nieuw) contract in aanmerking zou komen.

Ik vertelde in het gesprek nogmaals mijn waarnemingen en zei, dat een en ander weinig zin had als er niet ofwel in dit stuk, dan wel in een aangrenzend stuk geen plasdrasgebied(je) werd aangelegd. Freddie vertelde dat er wel een boer was die daar oren naar had. De praktijk is nu, dat – hoewel er tot ver in juni niet gemaaid wordt – er zoveel in de weilanden rondom ondergronds bemest wordt, dat er heel veel stikstof vrij komt en dit stuk weidevogelbeheer weiland veel harder groeit dan gewenst. In hoog gras kunnen weidevogels hun weg niet meer vinden en hun voedsel al lopende dus niet vergaren.

Kortom: je kunt wel iets proberen midden in een gebied, waar het voor het grootste gedeelte helemaal niet weidevogelvriendelijk is, maar dan bereik je niets. Daar heb je geen zes jaar voor nodig en het plaatsen van zo’n bord in het laatste jaar van zo’n contract om dat waar te nemen.

Ik adviseerde Freddie in ieder geval zo dicht mogelijk bij dit gebied een plasdras aan te leggen en- bij een nieuw/vervolgcontract met deze boer – veel actiever weidevogelbeheer uit te voeren. Daarbij moet je denken aan wat mogelijk is. Niet wat onmogelijk lijkt. Ja, er zijn veel meer roofvogels dan vroeger, ja, de steenmarter loopt hier rond, maar dat zijn allemaal externe omstandigheden. Eerst moet het gebied uitnodigend gemaakt worden in de wijze waarop geboerd en beheerd wordt. Zo’n bord alleen is een treurige onderstreping van wat er ooit wel was, en nu overduidelijk nog steeds niet meer is.

Aiko Faber meldde zich ook via de app en schreef mij:

‘… , fijn dat u mee leeft met de weidevogels. We zijn vanuit de IJsseldelta weidevogelgroep al zeker 15 jaar actief in Camperland en omgeving. Meer dan ooit zijn boeren zich ervan bewust dat ze moeten gaan schakelen. We hebben nog nooit zoveel plasdras plaatsen gehad als dit jaar. Maar daarmee alleen krijg je de zaken niet rond. Biodiversiteit is inderdaad het antwoord. Laten we maar eens kijken wat we voor het komende jaar met elkaar kunnen betekenen. Op dit moment zijn we erg druk met drones en stokjes zetten. Ik heb een goed contact met Freddie. Dus dat gaat goed komen’.

Tenslotte meldt zich nog Esther Graaskamp van het bovengenoemde Collectief met de volgende reactie:

‘Goedemiddag meneer Kamphuis,

Dank voor onderstaande bericht. Wij delen uw zorgen rond het weidevogelbeheer en zijn ons ervan bewust dat er in sommige delen van ons werkgebied weinig weidevogels aanwezig zijn en dat het beheer in bepaalde gebieden beter kan.

Als Collectief Noordwest Overijssel vervullen wij een belangrijke rol bij het uitvoeren van het weidevogelbeheer binnen het subsidiestelsel ANLb. Wij zijn hierbij de schakel tussen de boeren en de overheid, we vragen de subsidie aan en we zijn tevens de begunstigde. In het Natuurbeheerplan van de provincie Overijssel staat waar weidevogelbeheer binnen ANLb mogelijk is. Hierbij sturen wij waar mogelijk op het realiseren van mozaïeken met een afwisseling van onder andere plasdras, kruidenrijk grasland, voorweiden en grasland met rustperiode. In het ene gebied is een dergelijk mozaïek makkelijker te realiseren dan in andere gebieden.

In de gebieden werken wij met veldcoördinatoren, die het contact met de boeren hebben, de contracten afsluiten, het beheer controleren enzovoort. Om het beheer tot een succes te maken, werken wij samen met de vrijwilligers in de regio, die bijvoorbeeld nesten zoeken en kansen voor (last minute) beheer zien. Deze vrijwilligers kunnen de boeren met hun enthousiasme en kennis ook motiveren. We zien dat dit een groot effect heeft op de motivatie en inzet van de boeren, bijvoorbeeld voor het afsluiten van nieuw beheer. Indien u graag wat wilt doen voor de weidevogels om het beheer te verbeteren en tot een succes te maken, dan juichen wij dat zeer toe. De beste manier hiervoor is wellicht om u aan te sluiten bij de vrijwilligersgroep in uw regio. De coördinatoren van de vrijwilligers is Ailko Faber, waar wij nauwe contacten mee hebben. In onderstaande link vindt u zijn contactgegevens’.

Welnu. Ik ga mij aansluiten bij de vrijwilligersgroep en ben benieuwd wat de samenwerking op dit vlak in de toekomst brengt. Vanzelf gaat hier niets veranderen, dat werk me, na het enthousiasmerende gesprek met Freddie Aalbers eens te meer duidelijk. Enthousiasmerend, omdat Freddie – in mijn waarneming – met hernieuwde energie naar de toekomst voor dit gebied net buiten Westenholte keek.

Wordt, hopelijk, vervolgd !

Gepubliceerd door Thomas Kamphuis

Gepassioneerd Vikingtijd, natuur en cultuur liefhebber.

2 gedachten over “Natuurblog 10 mei 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: